10.07.2017

Uzņem Latvijas Tautas Saimes grāmatu

Gatavojoties valsts simtgades svinībām, VSAC  “Kurzeme” ir iesaistījusies Latvijas Tautas Saimes grāmatas satura veidošanā. Ideju par Vislatvijas akciju ierosinājusi un īstenojusi Rīgas aktīvo senioru alianse (RASA).

Līdz VSAC “Kurzeme” Latvijas Tautas Saimes grāmata nonākusi ar Saeimas deputāta Aivara Meijas un politiķa Gunta Roļa gādību. Kopumā organizatori līdz simtgades svinībām cer savākt no 60 līdz 120 tūkstošiem parakstu.

Katrā novadā grāmatas saņemšana ir ievērojams notikums. To pavada vietējā folkloras kolektīva iedziedājums un vietējā viedā seniora rakstīts veltījums. Ierakstu veids nav stingri noteikts. Kādam pie sirds ir tuvāka dzeja, kāds dalās ar priekpilnu vēsti, ka šogad ir sagaidījis piedzimstam mazbērnu. “Kāds bijis manas tautas, manas dzimtas, manas ģimenes, mans ceļš valsts pirmās simtgades nogrieznī? Kāds mūsu katra un visu kopā ceļš valsts vēsturiskās atmiņas globālā kontekstā?” par vēstījuma iespējamajām tēmām mudina domāt akcijas rīkotāji.

Iestādē ierakstus Tautas Saimes grāmatā varēs veikt visu atlikušo jūlija mēnesi. Pēcāk grāmata tiks nodota tālāk Priekules pašvaldībai.


 03.07.2017

KPR ESF 1000

Pabeigta bērnu ar invaliditāti vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 277 bērniem ar invaliditāti ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde. Tie ietver informāciju un rekomendācijas par bērnam un viņa ģimenei nepieciešamo atbalsta apjomu dzīvei sabiedrībā, tai skaitā nepieciešamajiem sabiedrībā balstītiem sociāliem un vispārējiem pakalpojumiem.

Pieteikties bērna vajadzību izvērtēšanai bija iespējams no 2016. gada augusta līdz pat 2017. gada janvārim jebkurā Kurzemes pašvaldības sociālajā dienestā. Kopumā tika saņemti 322 iesniegumi. Speciālistu komanda (sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits un/vai fizioterapeits) ar bērniem tikās laika posmā no 2016. gada novembra līdz pat 2017. gada aprīlim. Taču ne visi bērni, kuri tika pieteikti vajadzību izvērtēšanai, varēja iesaistīties izvērtēšanā. Vislielākais pieteikto bērnu skaits bija Liepājas pilsētā, Saldus un Talsu novados, Ventspils pilsētā un Aizputes novadā.

Viens no galvenajiem secinājumiem pēc pusgadu ilgā vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes procesa noslēguma ir ģimeņu, kurās aug bērni ar invaliditāti, nepietiekamās zināšanas par iespējamo atbalstu no pašvaldības un valsts gan dažādu pakalpojumu, gan materiāltehnisko līdzekļu veidā. Tāpat vajadzību izvērtēšanā iesaistītie speciālisti norādījuši uz vairāk nekā 40 dažādiem sabiedrībā balstītiem sociāliem un vispārējiem pakalpojumiem, kuru pieejamība Kurzemē būtu vēlama bērnu ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Šobrīd speciālistu izstrādātie atbalsta plāni ir nodoti gan ģimenēm, gan atbilstošajām pašvaldībām, lai tās savā teritorijā varētu plānot attīstīt nepieciešamos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus. Atbalsta plānos rekomendētie pakalpojumi apkopotā veidā ir nodoti arī Kurzemes deinstitucionalizācijas plāna izstrādātājiem, lai Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā plānotu nepieciešamos sabiedrībā balstītos sociālos un vispārējos pakalpojumus un to pieejamību.

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots Kurzemē līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura būtība ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.