VSAC "Kurzeme" filiāle "Liepāja” aicina darbā

Sociālo darbinieku

(profesijas klasifikatora kods 2635 01)

Amata mērķis:

 • nodrošināt sociālā darbinieka pakalpojumu sniegšanu klientiem.

Prasības pretendentam:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.
 • prasme pielietot savas profesionālās zināšanas, izmantojot dažādas teorijas, metodes, pielietojot informatīvus un vizuālus materiālus;
 • prasme identificēt klienta sociālās problēmas sociālā mikro, mezo un makro līmenī un īstenot sociālo vajadzību izpēti sociālā darba mikro, mezo un makro līmenī;
 • zināšanas par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības veidiem; sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti, novērtēšanu un nodrošināšanu.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 484,00 EUR – 626,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz noteiktu laiku.

Darba vieta – Liepāja, Apšu iela 3a.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz epastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


VSAC "Kurzeme" filiāle "Liepāja" aicina darbā

VIRTUVES DARBINIEKU

(profesijas klasifikatora kods 9412 02)

Amata mērķis: palīgdarbu veikšana pārtikas blokā

Prasības pretendentam:

            -  pamata izglītība;

            -  apliecība “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”.

Piedāvājam:

            -  sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

            - bruto atalgojumu no 380,00 EUR – 390,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;

            - veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Liepāja, Apšu iela 3A.

Darba laiks – summētais darba laiks.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

- personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;

- OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


VSAC "Kurzeme" filiāle "Iļģi" aicina darbā

INTEREŠU PULCIŅA AUDZINĀTĀJU

(sports un fiziskās aktivitātes)

(profesijas klasifikatora kods: 3412 09)

Amata mērķis:

- klientu individuālo spēju izkopšana sportā.

Prasības pretendentam:

- augstākā vai vidējā profesionālā/speciālā izglītība ar amatu saistītā jomā;

- pozitīva attieksme pret klientiem un darbu.

Piedāvājam:

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

- atalgojumu no 412,00 EUR – 533,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba laiks – normālais darba laiks (40 stundu darba nedēļa, 8 stundu darba diena).

Darba vietas atrašanās – Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156

 


VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" aicina darbā
SOCIĀLO DARBINIEKU
(profesijas klasifikatora kods 2635 01)

Amata mērķis:

 • nodrošināt sociālā darbinieka pakalpojumu sniegšanu klientiem.

Prasības pretendentam:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.
 • prasme pielietot savas profesionālās zināšanas, izmantojot dažādas teorijas, metodes, pielietojot informatīvus un vizuālus materiālus;
 • prasme identificēt klienta sociālās problēmas sociālā mikro, mezo un makro līmenī un īstenot sociālo vajadzību izpēti sociālā darba mikro, mezo un makro līmenī;
 • zināšanas par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības veidiem; sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti, novērtēšanu un nodrošināšanu.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 484,00 EUR – 626,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz noteiktu laiku.

Darba vieta – Veģi, Abavas pagasts, Talsu novads

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz epastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


VSAC "Kurzeme" filiāles "Iļģi" un “Liepāja” aicina darbā
ĀRSTA PALĪGU
(profesijas klasifikatora kods 2240 01)

Amata mērķis:

 • nodrošināt veselības aprūpes darba organizēšanu filiālē un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu filiāles klientiem.

Prasības pretendentam:

 • profesionālā augstākā izglītība;
 • Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēta sertificēta ārstniecības persona;
 • nepieciešama ne mazāk kā 1 (viena) gada profesionālā pieredze veselības aprūpes jomā.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 480,00 EUR – 626,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Iļģi, Grobiņas novads, Liepāja, Apšu iela 3a

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" aicina darbā
JURISKONSULTU/I
(profesijas klasifikatora kods 2619 01)

Amata mērķis:

 • līgumu un citu juridisku dokumentu gatavošana, pārskatīšana, reģistrēšana, to plūsmas organizēšana;
 • specifisku jautājumu juridiskā analīze un izpēte;
 • publisko iepirkumu organizēšana un plānošana;
 • iekšējo normatīvo aktu projektu izstrāde;
 • pārstāvība valsts, pašvaldību un privātas iestādēs.

Prasības:

 • augstākā juridiskā izglītība (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis);
 • pieredze un labas zināšanas civiltiesībās;
 • zināšanas un izpratne par publiskajiem iepirkumiem;
 • spēja piemērot, analizēt un interpretēt normatīvos aktus;
 • teicamas datorlietotāja prasmes (MS Word, MS Excel);

Piedāvājam:

 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • kvalifikācijas celšanas iespējas;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 756,00 EUR – 994,00 EUR (atkarībā no profesionālās pieredzes, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā);
 • veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (CV) un izglītību apliecinošas dokumentu kopijas sūtīt uz e-pastu: baiba.gutmane@vsackurzeme.gov.lv līdz 19.10.2017. Sīkāka informācija pa tālruni 63491156.


VSAC "Kurzeme" filiāle "Gudenieki" aicina darbā
Sociālo aprūpētāju
(profesijas klasifikatora kods 3412 01)

Amata mērķis:

 • nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu filiāles klientiem.

Prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes vai sociālās aprūpes sniegšanas jomā vai profesionālā vidējā izglītība sociālās aprūpes jomā, ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis;
 • prasme pielietot savas profesionālās zināšanas, izmantojot dažādas teorijas, metodes, pielietojot informatīvus un vizuālus materiālus;
 • zināšanas par starpinstitucionālās un starpprofesionālās komandas principiem.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 412,00 EUR – 533,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – "Saulrieti", Gudenieku pagasts,

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


VSAC "Kurzeme" filiāle "Liepāja" aicina darbā 
INTEREŠU PULCIŅA AUDZINĀTĀJU (mūzika un māksla)
(profesijas klasifikatora kods: 3412 09)

uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis:

 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana, pilnveidojot klientu individuālās spējas mūzikā un mākslā,  pielietot specifiskas metodes un paņēmienus mūzikas un mākslas terapijas nodarbībās.

Prasības pretendentam:

 • augstākā vai vidējā profesionālā/speciālā izglītība ar amatu saistītā jomā;
 • zināšanas pedagoģijā un psiholoģijā, mūzikas metodikā;
 • prasme spēlēt vienu vai vairākus mūzikas instrumentus;
 • organizatora spējas un iniciatīva, pozitīva attieksme.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 412,00 EUR – 533,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Darba vietas atrašanās – Apšu iela 3a, Liepāja.

CV un pieteikuma vēstuli līdz sūtīt uz e-pastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


VSAC "Kurzeme" filiāle "Iļģi" aicina darbā
SOCIĀLO APRŪPĒTĀJU
(profesijas klasifikatora kods 3412 01)


Amata mērķis:

 • nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu filiāles klientiem.

Prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes vai sociālās aprūpes sniegšanas jomā vai profesionālā vidējā izglītība sociālās aprūpes jomā, ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis;
 • prasme pielietot savas profesionālās zināšanas, izmantojot dažādas teorijas, metodes, pielietojot informatīvus un vizuālus materiālus;
 • zināšanas par starpinstitucionālās un starpprofesionālās komandas principiem.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 412,00 EUR – 533,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.

Darba laiks – summētais darba laiks saskaņā ar grafiku.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: dina.silina@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156