Filiāle "Dundaga"

Eka_3aVīdales 17 Dundagas pagasts

Dundagas novads, LV-3270

Vadītāja Ieva Dinsberga

Ieva.Dinsberga@vsackurzeme.gov.lv

Mob. 29197890, Tālr./Fakss 63291125

Lietvede Inta Baumane

Inta.Baumane@vsackurzeme.gov.lv

Tālr. 63222067, Mob.29399228 

VSAC „Kurzeme" filiāle „Dundaga" atrodas Dundagas novada teritorijā, 2 kilometru attālumā no Dundagas centra Kolkas virzienā. Filiāles dzīvojamā ēka būvēta 1914.gadā. No 1946.gada ēkā izveidots Dundagas invalīdu nams ar 35 gultas vietām, apkalpojošais personāls 9 cilvēki. 1990. gadā veco ļaužu pansionāts tika pārcelts uz jaunuzcelto Laucienas pansionātu, un Dundagā izveidoja pansionātu garīgi slimiem cilvēkiem. Dundagas pansionāts ieguva specializāciju - psihoneiroloģiskais pansionāts ar 110 gultas vietām. Ar 2010.gada 01.janvāri - Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme" filiāle „Dundaga". Filiāle īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – pirmās un otrās grupas invalīdiem. Kopā filiālē „Dundaga" ir 100 klientu vietas. Lai aktivizētu klientus, atjaunotu vai mācītu dažādas nepieciešamās prasmes, ar klientiem ik dienu nodarbojas filiāles personāls. Tiek organizētas gan radošās nodarbības, gan arī dažādas prasmju un iemaņu apgūšanas nodarbības. Mūsu aktivitātes:

Dramatiskais pulciņš, kustību teātris, līnijdejas, darbs ar materiālu/ floristika, gleznošana/zīmēšana, aplikācija/veidošana (sīkā/smalkā motorika), motorika (fiziskās aktivitātes), rokdarbi, sporta nodarbības (boccia, galda teniss, novuss, galdiņspēles, bumbabols, frīstails utt.), dziedāšana, karaoke, lasītprasme (individuāli), rakstītprasme (individuāli), datorapmācība (individuāli), pašaprūpes funkciju veikšanas apmācības (individuāli), Bībeles stundas, darba prasmju apguve, uzturēšana – teritorijas uzkopšana, dārza darbi, telpu/istabu uzkopšana, galda klāšana ēdamzālē, palīgdarbiņi veļas mazgātuvē.

Izmantojam iespēju doties pastaigās, braucam ekskursijās. Filiālē organizējam dažādus svētkus, svinam gadskārtu svētkus, reizi mēnesī sveicam mēneša jubilārus.

 

Dudaga_Jani

 

.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.