Regi_1Filiāle "Gudenieki"

 

"Saulrieti", Gudenieku pagasts,

Kuldīgas novads, LV-3312

Vadītāja Dace Kleinberga

Dace.Kleinberga@vsackurzeme.gov.lv

Tel. 63351125, mob.29450762

Lietvede Inguna Pidvilte

Inguna.Pidvilte@vsackurzeme.gov.lv

 

 

2007.gada 23.februārī agrā rīta stundā kopā ar Alsungas pagasta priekšsēdētāju G. Bloku devās apskatīt objektu – bijušās bernudārza telpas Gudenieku pagastā un pieņēma lēmumu par ēkas rekonstrukciju sociālās aprūpes centra „Reģi” vajadzībām.

Labklājības Ministrija uzdod uzdevumu SIA „Šampētera nams” izstrādāt projektu „ Bērnudārza – sākumskolas rekonstrukcija sociālā aprūpes centra vajadzībām”.

2008.gada 30.oktobrī tiek noslēgts četrpusējs līgums, kur pasūtītājs Labklājības ministrija uzdod SIA „CB” veikt bērnudārza – sākumskolas rekonstrukcijas būvniecības darbus sociālās aprūpes centra „Reģi””vajadzībām objektā „Saulrieti”, Zinību ielā, Gudenieku pagastā, Kuldīgas rajonā.

2008.gada 11.novembrī Kuldīgas rajona padomes būvvalde izsniedz būvatļauju un ēkas rekonstrukcijas darbi tiek uzsākti un pilnībā pabeigta par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem 2009.gada 1.decembrī un nodota ekspluatācijā 2009.gada 10.decembrī.

2009.gada 16.decembrī no Sociālās aprūpes centra „Reģi” telpām 20 klienti tiek pārvietoti uz rekonstruēto ēku: „Saulrieti”, Zinību ielā,Gudenieku pagastā.

2010.gada 1.janvārī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.746 Valsts sociālās aprūpes centrs „Reģi” tiek reorganizēts un iekļauts Valsts sociālās aprūpes centrā „Kurzeme”.

Ar 2010.gada 8.janvāri jaunā ēka tiek atklāta kā Valsts sociālās aprūpes centrs „Kurzeme” filiāle „Reģi”, kura īsteno valsts politiku ilgstoās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz pilgadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – pirmās un otrās grupas invalīdiem.

Ar 2010.gada 18.martu filiāle "Reģi" maina nosaukumu un sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecība izsniegta Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiālei "Gudenieki".

 

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.