250x250VSAC "Kurzeme" aicina darbā

GRĀMATVEDI

(profesijas klasifikatora kods 4311 01)

uz noteiktu laiku

Amata mērķis: grāmatvedības nodrošināšana.

Amata pienākumi:

 • Grāmatvedības datu kārtošana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Apgrozāmo līdzekļu uskaite;
 • Pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra un krājumu uzskaites organizēšana un veikšana;
 • Citi pienākumi (veikt neplānotus darba pienākumus iestādes interesēs, saskaņā ar vadības norādījumiem ).

Prasības pretendentam:

 • Pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība (trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis);
 • Vismaz viens gads amatā, kas saistīts ar dokumentu pārvaldību, uzskaiti, grāmatvedības operācijām;
 • Pārzināt darbā pielietojamo resursu vadības un grāmatvedības programmu “Horizon”.

Prasmes un zināšanas:

 • Ļoti labas latviešu valodas zināšanas;
 • Ļoti labas prasmes un iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • Prasme strādāt ar programmu “HORIZON”;
 • Zināšanas un izpratne par uzskaiti un grāmatvedības operācijām
 • Prasme identificēt problēmas, izprast to rašanās cēloņus un piedāvāt risinājumu;
 • Organizētība, precizitāte, patstāvība, atbildība.

Piedāvājam:

 • Stabilu darba vietu;
 • Visas sociālās garantijas un papildus bonusus;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Regulāras apmācības un izaugsmes iespējas.

Darba vieta – Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Slodzes tips - viena vesela slodze.

Darba samaksa atkarībā no profesionālās pieredzes - no 978,00 līdz 1143,00 EUR.

CV un pieteikuma vēstuli līdz 01.07.2019. sūtīt uz e-pastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156

250x250

VSAC "Kurzeme" filiāle "Iļģi" aicina darbā

LIETVEDI

(profesijas klasifikatora kods 3341 04)

Amata mērķis:

            -  Organizēt un nodrošināt filiāles lietvedības darbu kopumā.

            -  Koordinēt un īstenot izstrādāto politiku personāla jautājumos filiālē.

            -  Nodrošināt regulāru sadarbību ar grāmatvedību.

Prasības pretendentam:

            -  Profesionālā vidējā izglītība (otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis).

            -  Zināšanas un izpratne par dokumentu pārvaldību un arhivēšanu.

            -  Ļoti labas prasmes un iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku; prasme izmantot informācijas tehnoloģijas.

            -  Vismaz viena gada pieredze amatā, kas saistīts ar dokumentu pārvaldību.

            -  Priekšroka tiks dota pretendentiem ar pieredzi valsts pārvaldē.

Piedāvājam:

            -  Stabilu darba vietu.

            -  Visas sociālās garantijas un papildus bonusus.

            -  Veselības apdrošināšanu.

            -  Regulāras apmācības un izaugsmes iespējas.

Darba līgums uz noteiktu laiku.

Darba vieta – Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Darba samaksa - no 487,00 EUR līdz 660,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

- personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;

- OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Iļģi” aicina darbā

Apkopēju

(profesijas klasifikatora kods 9112 01)

 
Amata pienākumi: nodrošināt telpu tīrību filiālē.

Prasības pretendentam: Pamata izglītība.

Piedāvājam:

 • Stabilu darba vietu;
 • Sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • Veselības apdrošināšanu;

Darba vieta – Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Slodzes tips - viena vesela slodze.

Darba samaksa – bruto atalgojums 435,00 – 450,00 EUR.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156

250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Liepāja" aicina darbā

APRŪPĒTĀJU

(profesijas klasifikatora kods 5322 02)

uz noteiktu laiku

Amata pienākumi:

            -  Veikt klientu aprūpi, atbilstoši klientu individuālajām vajadzībām, nodrošinot viņiem nepieciešamo palīdzību un higiēnas prasību ievērošanu.

Prasības pretendentam:

            -  Pamata izglītība;

            -  Komunikācijas prasmes latviešu un krievu valodā;

            -  Pozitīva attieksme pret darbu.

Piedāvājam:

            -  Stabilu darba vietu;

            -  Visas sociālās garantijas un papildus bonusus;

            -  Veselības apdrošināšanu;

            -  Regulāras apmācības un izaugsmes iespējas.

Darba vieta – Apšu iela 3a, Liepāja.

Darba laiks – summētais darba laiks (saskaņā ar grafiku).

Darba samaksa - bruto no 450,00 EUR līdz 608,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: elina.putra@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Liepāja” aicina darbā

Palīgstrādnieku

(profesijas klasifikatora kods 9329 09)

Amata pienākumi:

 • Veikt labošanas un apdares remonta darbus;
 • Veikt dažādus saimniecības palīgdarbus.

Prasības pretendentam: Pamata izglītība.

Piedāvājam:

 • Stabilu darba vietu;
 • Sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • Veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Apšu iela 3a, Liepāja.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Slodzes tips – viena vesela slodze.

Darba samaksa – bruto atalgojums no 435,00 EUR – 450,00 EUR.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: elina.putra@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156
 

250x250
Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Aizvīķi" aicina darbā

ĀRSTA PALĪGU

(profesijas klasifikatora kods 2240 01)

Amata mērķis:

 • nodrošināt veselības aprūpes darba organizēšanu filiālē un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu filiāles klientiem.

Prasības pretendentam:

 • profesionālā augstākā izglītība;
 • Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēta sertificēta ārstniecības persona.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 372.50 EUR – 477.00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes par pusslodzi;
 • veselības apdrošināšanu pēc nostrādāta ½ gada, regulāra piemaksa.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Aizvīķi, Gramzdas pagasts, Priekules novads.

Darba laiks – nepilns darba laiks - 20 h nedēļā.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: dina.silina@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


250x250

VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" aicina darbā

MEDICĪNAS MĀSU

Amata mērķis:

 • nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu filiāles klientiem.

Prasības pretendentam:

 • augstākā vai profesionālā vidējā izglītība, māsas kvalifikācija;
 • Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēta sertificēta ārstniecības persona, vēlams garīgās veselības aprūpes sertifikāts.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 601,00 EUR – 784.80 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes, regulāra piemaksa;
 • veselības apdrošināšanu pēc nostrādāta ½ gada.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – filiāle “Veģi”, Abavas pagasts, Talsu novads.

Darba laiks – summētais darba laiks saskaņā ar grafiku.

 • Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (CV) un izglītību apliecinošas dokumentu kopijas sūtīt uz e-pastu: dina.silina@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruņiem 634 91156 un 632 55147

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, Jūsu iesniegtā pieteikuma un tā pielikumos ietvertie personas dati tiks apstrādāti tikai ar mērķi, lai nodrošinātu atbilstošākā kandidāta atlasi konkrētajai vakancei.


250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" aicina darbā

FIZIOTERAPEITU

(profesijas klasifikatora kods 2264 02)

Amata mērķis:

nodrošināt fizioterapeita pakalpojumus  filiāles “Veģi” klientiem.

Prasības pretendentam:

            -  Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēta ārstniecības persona;

            - profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita profesionālā kvalifikācija, sertifikāts specialitātē.

Piedāvājam:

            - sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

            - bruto atalgojumu no 408,00 EUR – 539,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;

            - veselības apdrošināšanu pēc nostrādāta ½ gada.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Veģi, Abavas pagasts, Talsu novads.

Darba laiks – nepilns darba laiks – 20 (divdesmit) stundas nedēļā.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: dina.silina@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


250x250

VSAC "Kurzeme" filiāle "Liepāja" aicina darbā

FIZIOTERAPEITU

(profesijas klasifikatora kods 2264 02)

Amata mērķis:

nodrošināt fizioterapeita pakalpojumus  filiāles “Liepāja” klientiem.

Prasības pretendentam:

            -  ārstniecības persona ar augstāko profesionālo izglītību un specializāciju fizioterapijā, sertifikāts specialitātē;

            -  profesionālā pieredze darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām;

            -  zināšanas par savstarpēji saistīto ārstēšanas procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju.

Piedāvājam:

            - stabilu darba vietu Liepājas centrā;

            - sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

            - bruto atalgojumu no 489,60 EUR – 647,28 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;

            - veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Liepāja, Apšu iela 3A.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Darba slodze – nepilna (0,6).

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

            - personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;

            - OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli līdz sūtīt uz e-pastu: elina.putra@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156