250x250

Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" aicina darbā

JURISKONSULTU/I

(profesijas klasifikatora kods 2619 01)

Prasības:

            - augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

            - profesionālā pieredze līdzīgā amatā;

            - spēja piemērot un interpretēt normatīvos aktus;

            - teicamas datorlietotāja prasmes (MS Word, MS Excel);

            - augsta atbildības sajūta, precizitāte, analītiskās un organizatoriskās prasmes.

Pienākumi:

            - līgumu, rīkojumu, brīdinājumu, vienošanās un citu juridisku dokumentu gatavošana, izskatīšana un analizēšana;

            - juridiska satura tekstu rediģēšana;

            - iekšējo normatīvo aktu projektu izstrāde;

            - juridiskais atbalsts un konsultācijas iestādes vadībai un kolēģiem;

            - pārstāvība valsts, pašvaldību un privātās iestādēs.

Piedāvājam:

            - personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;

            - apmācību iespējas;

            - sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

            - bruto atalgojumu līdz 994 EUR (atkarībā no profesionālās pieredzes);

            - veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (CV) un izglītību apliecinošas dokumentu kopijas sūtīt uz e-pastu: baiba.gutmane@vsackurzeme.gov.lv līdz 22.02.2019. Sīkāka informācija pa tālruni 63491156.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, Jūsu iesniegtā pieteikuma un tā pielikumos ietvertie personas dati tiks apstrādāti tikai ar mērķi, lai nodrošinātu atbilstošākā kandidāta atlasi konkrētajai vakancei.


250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Iļģi" aicina darbā

Sociālo aprūpētāju

(profesijas klasifikatora kods 3412 01)

Amata mērķis:

 • nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu filiāles klientiem.

Prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes vai sociālās aprūpes sniegšanas jomā vai profesionālā vidējā izglītība sociālās aprūpes jomā, ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis;
 • prasme pielietot savas profesionālās zināšanas, izmantojot dažādas teorijas, metodes, pielietojot informatīvus un vizuālus materiālus;
 • zināšanas par starpinstitucionālās un starpprofesionālās komandas principiem.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 450,00 EUR – 545,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.

Darba laiks – summētais darba laiks saskaņā ar grafiku.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz epastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


250x250 VSAC "Kurzeme" filiāle "Gudenieki” aicina darbā

Saimniecības nodaļas vadītāju

(profesijas klasifikatora kods 1219 27)

Amata pienākumi:

 • Kontrolēt un nodrošināt saimniecības nodaļas darbību;
 • Nodrošināt filiāles inženiertehnisko komunikāciju, ūdensapgādes, apkures, kanalizācijas, ventilācijas un elektrosaimniecības uzturēšanu;
 • Plānot un kontrolēt telpu, ēku, teritorijas uzturēšanas darbus;
 • Organizēt nodaļas darbinieku darbu;
 • Kontrolēt darba aizsardzības noteikumu, ugunsdrošības noteikumu ievērošanu un  nodrošināt dokumentācijas atbilstību LR normatīvo aktu prasībām;
 • Sagatavot atskaites un ziņojumus par filiāles saimnieciskajiem jautājumiem.

Prasības pretendentam:

 • Vidējā profesionālā izglītība.

Prasmes un zināšanas:

 • Zināšanas apsaimniekošanā;
 • Prasme organizēt savu darbu un analizēt situāciju;
 • Zināšanas darba aizsardzībā un ugunsdrošībā;
 • Labas datorlietotāja prasmes (MS Word, MS Excel).

Piedāvājam:

 • Visas sociālās garantijas;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Regulāras apmācības un izaugsmes iespējas.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta  – "Saulrieti", Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Slodzes tips - viena vesela slodze.

Darba samaksa - no 611,00 EUR līdz 725,00 EUR.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: elina.putra@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156 vai 29168713.


250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" aicina darbā

FIZIOTERAPEITU

(profesijas klasifikatora kods 2264 02)

Amata mērķis:

nodrošināt fizioterapeita pakalpojumus  filiāles “Veģi” klientiem.

Prasības pretendentam:

            -  Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēta ārstniecības persona;

            - profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita profesionālā kvalifikācija, sertifikāts specialitātē.

Piedāvājam:

            - sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

            - bruto atalgojumu no 408,00 EUR – 539,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;

            - veselības apdrošināšanu pēc nostrādāta ½ gada.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Veģi, Abavas pagasts, Talsu novads.

Darba laiks – nepilns darba laiks – 20 (divdesmit) stundas nedēļā.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: dina.silina@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Gudenieki" aicina darbā

INTEREŠU PULCIŅA AUDZINĀTĀJU

(sports un fiziskās aktivitātes)

(profesijas klasifikatora kods: 3412 09)

Amata mērķis:

      - klientu individuālo spēju izkopšana sportā.

Prasības pretendentam:

      - augstākā vai vidējā profesionālā/speciālā izglītība ar amatu saistītā jomā;

      - pozitīva attieksme pret klientiem un darbu.

Piedāvājam:

      -  sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

      - atalgojumu no 215.00 EUR – 266.50 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba laiks – nepilns darba laiks (20 stundu darba nedēļa).

Darba vietas atrašanās – "Saulrieti", Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: elina.putra@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156
250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" aicina darbā

VECĀKO MEDICĪNAS MĀSU

(profesijas klasifikatora kods 2221 01)

Amata mērķis:

 • nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu filiāles klientiem.

Prasības pretendentam:

 • augstākā vai profesionālā vidējā izglītība, māsas kvalifikācija,
 • Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēta sertificēta ārstniecības persona.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 670,00 EUR – 795,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu pēc nostrādāta ½ gada.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – filiāle “Dundaga”, Vīdales 17, Dundagas pagasts, Dundagas novads.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu:

karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156

250x250

VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" aicina darbā

MEDICĪNAS MĀSU

Amata mērķis:

 • nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu filiāles klientiem.

Prasības pretendentam:

 • augstākā vai profesionālā vidējā izglītība, māsas kvalifikācija,
 • Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēta sertificēta ārstniecības persona, vēlams garīgās veselības aprūpes sertifikāts.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 670,00 EUR – 795,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu pēc nostrādāta ½ gada.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – filiāle “Veģi”, Abavas pagasts, Talsu novads.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu:

dina.silina@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruņiem 634 91156.

250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Aizvīķi" aicina darbā

ĀRSTA PALĪGU

(profesijas klasifikatora kods 2240 01)

Amata mērķis:

 • nodrošināt veselības aprūpes darba organizēšanu filiālē un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu filiāles klientiem.

Prasības pretendentam:

 • profesionālā augstākā izglītība;
 • Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēta sertificēta ārstniecības persona;
 • nepieciešama ne mazāk kā 1 (viena) gada profesionālā pieredze veselības aprūpes jomā.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 335,00 EUR – 397,50 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Aizvīķi, Gramzdas pagasts, Priekules novads.

Darba laiks – nepilns darba laiks - 20 h nedēļā.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: dina.silina@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Liepāja” aicina darbā

Sociālo darbinieku

(profesijas klasifikatora kods 2635 01)

uz noteiktu laiku

Amata pienākumi:

 • Organizēt sociālo pakalpojumu (aprūpes un rehabilitācijas) sniegšanu klientiem;
 • Veikt klientu sociālās dokumentācijas uzskaiti;
 • Identificēt klientu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas procesus;
 • Palīdzēt klientiem personīgo un sociālo problēmu risināšanā;
 • Piedalīties klientu uzņemšanā;
 • Sniegt pārskatus, atskaites, ziņojumus un iesniegumus citām institūcijām.

Prasības pretendentam:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.

Prasmes un zināšanas:

 • Komunikācijas prasmes latviešu un krievu valodā;
 • Labas datorlietotāja prasmes (MS Word, MS Excel);
 • Augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasmes.

Piedāvājam:

 • Stabilu darba vietu Liepājas pilsētas centrā;
 • Visas sociālās garantijas un papildus bonusus;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Regulāras apmācības un izaugsmes iespējas.

Darba vieta – Apšu iela 3a, Liepāja.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Slodzes tips - viena vesela slodze.

Darba samaksa - no 550,00 līdz 700 EUR + regulāras piemaksas.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: elina.putra@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Liepāja" aicina darbā

FIZIOTERAPEITU

(profesijas klasifikatora kods 2264 02)

Amata mērķis:

nodrošināt fizioterapeita pakalpojumus  filiāles “Liepāja” klientiem.

Prasības pretendentam:

            -  ārstniecības persona ar augstāko profesionālo izglītību un specializāciju fizioterapijā, sertifikāts specialitātē;

            -  profesionālā pieredze darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām;

            -  zināšanas par savstarpēji saistīto ārstēšanas procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju.

Piedāvājam:

            - stabilu darba vietu Liepājas centrā;

            - sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

            - bruto atalgojumu no 680,00 EUR – 899,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;

            - veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Liepāja, Apšu iela 3A.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Darba slodze – nepilna (0,75).

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

            - personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;

            - OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli līdz sūtīt uz e-pastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156