Amatpersonu atalgojums 2017.gada decembrī

Amatpersonu atalgojums 2017.gada novembrī

Amatpersonu atalgojums 2017.gada oktobrī

Amatpersonu atalgojums 2017.gada septembrī

Amatpersonu atalgojums 2017.gada augustā

Amatpersonu atalgojums 2017.gada jūlijā

Amatpersonu atalgojums 2017.gada jūnijā

Amatpersonu atalgojums 2017.gada maijā

Amatpersonu atalgojums 2017.gada aprīlī

Amatpersonu atalgojums 2017.gada martā

Amatpersonu atalgojums 2017.gada februārī

Amatpersonu atalgojums 2017.gada janvārī

Amatpersonu atalgojums 2016.gada decembrī


Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā