ieguldijums Tava nakotne NAP

Projekts Nr.: 4.2.1.2/17/I/022

“Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC ‘’Kurzeme’’ filiālē ‘’Liepāja’’, Apšu ielā 3A, Liepājā”

VSAC ‘’Kurzeme’’ un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra šā gada 4 oktobrī noslēdza līgumu par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC ‘’Kurzeme’’ filiālē ‘’Liepāja’’, Apšu ielā 3A, Liepājā” īstenošanu.

Līgums noslēgts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts padotības iestādes VSAC “Kurzeme” filiāles “Liepāja” Apšu ielā 3A, Liepājā trim ēkām. Projektā ir paredzēts veikt ēku cokola siltināšanu, veco koka logu un koka durvju nomaiņu pret siltumnoturīgiem PVC logiem un alumīnija durvīm, bet ielas pusē ar siltumnoturīgām koka durvīm. Iekšpagalma saimniecības daļas ēka tiks siltināta ar 150 mm akmens vati. Visām trīs ēkām tiks siltinātas jumta konstrukcijas. Pēc projekta aktivitāšu veikšanas VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja” samazināsies energoresursu patēriņš, tā panākot energoefektivitātes paaugstināšanu ēkās Apšu ielā 3A.

Pašlaik ir izstrādāti rekonstrukciju būvprojekti un Labklājības ministrijas nekustamo īpašumu pārvaldītājs VSIA “Šampētera nams” elektronisko iepirkumu sistēmā ir izsludinājis būvdarbu veikšanas iepirkumu.

Būvdarbus ir plānots veikt 2019 gadā.