ieguldijums Tava nakotne NAP


26.08.2019.

Projekts Nr.: 4.2.1.2/17/I/022

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē “Liepāja”, Apšu ielā 3A, Liepājā”, īstenošanas progress:

Turpinās projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC ‘’Kurzeme’’ filiālē ‘’Liepāja’’, Apšu ielā 3A, Liepājā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

2018.gada 20.decembrī Labklājības ministrijas nekustamo īpašumu pārvaldītājs VSIA “Šampētera nams” izsludinātais atklātais konkurss par būvdarbu veikšanu, ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu – 2019.gada 21.janvāri, tika pārtraukts, jo saņemti Sadarbības iestādes norādījumi par iepirkuma dokumentāciju.

Atkārtotā iepirkumā, kurš tika izsludināts 21.06.2019. ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 08.07.2019., netika iesniegti piedāvājumi un iepirkums tika izbeigts bez rezultāta.

10.07.2019. tika izsludināts atkārtots iepirkums ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 29.07.2019. Iepirkums tika pārtraukts, jo saņemti Sadarbības iestādes norādījumi par iepirkuma dokumentāciju.

Uz doto brīdi tiek pārskatīta iepirkuma dokumentācija un gatavots jauns iepirkums.


27.05.2019.

Projekts Nr.: 4.2.1.2/17/I/022

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē “Liepāja”, Apšu ielā 3A, Liepājā”, īstenošanas progress:

Turpinās projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC ‘’Kurzeme’’ filiālē ‘’Liepāja’’, Apšu ielā 3A, Liepājā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

2018.gada 20.decembrī Labklājības ministrijas nekustamo īpašumu pārvaldītājs VSIA “Šampētera nams” izsludināja atklātu konkursu uz būvdarbu veikšanu, ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu – 2019.gada 21.janvāris.


26.02.2019.

Projekts Nr.: 4.2.1.2/17/I/022

“Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC ‘’Kurzeme’’ filiālē ‘’Liepāja’’, Apšu ielā 3A, Liepājā”

VSAC ‘’Kurzeme’’ un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra šā gada 4 oktobrī noslēdza līgumu par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC ‘’Kurzeme’’ filiālē ‘’Liepāja’’, Apšu ielā 3A, Liepājā” īstenošanu.

Līgums noslēgts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts padotības iestādes VSAC “Kurzeme” filiāles “Liepāja” Apšu ielā 3A, Liepājā trim ēkām. Projektā ir paredzēts veikt ēku cokola siltināšanu, veco koka logu un koka durvju nomaiņu pret siltumnoturīgiem PVC logiem un alumīnija durvīm, bet ielas pusē ar siltumnoturīgām koka durvīm. Iekšpagalma saimniecības daļas ēka tiks siltināta ar 150 mm akmens vati. Visām trīs ēkām tiks siltinātas jumta konstrukcijas. Pēc projekta aktivitāšu veikšanas VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja” samazināsies energoresursu patēriņš, tā panākot energoefektivitātes paaugstināšanu ēkās Apšu ielā 3A.

Būvdarbus ir plānots veikt 2019 gadā.


 14.12.2018.

Projekts Nr.: 4.2.1.2/17/I/022

“Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC ‘’Kurzeme’’ filiālē ‘’Liepāja’’, Apšu ielā 3A, Liepājā”

VSAC ‘’Kurzeme’’ un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra šā gada 4 oktobrī noslēdza līgumu par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC ‘’Kurzeme’’ filiālē ‘’Liepāja’’, Apšu ielā 3A, Liepājā” īstenošanu.

Līgums noslēgts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.