Publikācijas datums

Identifikācijas Nr.

Iepirkuma līguma priekšmets

Kontakti un papildinformācija

Rezultāti

07.12.2012.g. 

VSAC "Kurzeme" 2012/35

Atklāts konkurss  "Pārtikas produktu piegāde VSAC "Kurzeme" filiāļu vajadzībām

Kontaktpersona: iepirkumu speciāliste Ināra Griezīte

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

Nolikums ar pielikumiem:

alt Nolikums ar pielikumiem

alt Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

2013.gada 28.janvāris plkst.14:00
 http://www.iub.gov.lv/pvs/show/312789
04.12.2012.g. 

VSAC "Kurzeme"

2012/37
Kompensējamo medikamentu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm

Ināra  Griezīte iepirkumu speciāliste

tel 26693448,

e-pasts kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

Atklāta konkursa

alt Nolikums ar pielikumiem

alt Tehniskā specifikācija

Iesniegšanas termiņš 2013.gada 02.janvārī plkst 14:00

http://www.iub.gov.lv/pvs/show/300724

27.11.2012.g.

VSAC "Kurzeme"

2012/34

Paziņojums  PIL 8.panta 7.daļas  ietvaros par iepirkumu

Par apsardzes un drošības sistēmu tehniskās apkalpošanas pakalpojumu sniegšanu

Ināra  Griezīte iepirkumu speciāliste

tel 26693448,

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

alt Instrukcija ar pielikumiem

Pieteikuma iesniegšanas termiņš  līdz 2012.gada 10.decembrim  plkst 14:00

Iepirkuma daļa Nr.1 (filiālei "Iļģi, "Liepāja","Aizvīķi" un VSAC "Kurzeme" administrācijai) ir  noslēgts  2013.g. 18.01 ar SIA "Drošības birojs" par Ls  11773,04 bez PVN par pilnu iepirkuma daļu

Iepirkuma daļa Nr.2  ( filiālei "Veģi , "Gudenieki" un "Dundaga") ir noslēgts līgums 2013.gada  18.janvārī  ar SIA "TalCom" par Ls  3506,40 bez PVN par pilnu  iepirkuma daļu.
17.10.2012.g.

VSAC "Kurzeme"

2012/33

"Renovācijas darbi VSAC "Kurzeme" filiālē "Dundaga"

kontaktpersona  Ināra Griezīte

tel.26693448,

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

alt Instrukcija ar pielikumiem

Tehniskā specifikācija:

alt 1.Daļa

alt 2.Daļa

alt 3.Daļa

Piedāvājumu iesniegšana līdz 2012.gada 29.oktobrim plkst.14:00

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/254360

09.10.2012.g.

VSAC "Kurzeme"

2012/32
Kompensējamo medikamentu  piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm

kontaktpersona  Ināra Griezīte

tel.26693448,

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

alt Nolikums ar pielikumiem

alt Tehniskā specifikācija

Jautājumi un atbildes:

alt Jautājums, atbilde

alt Jautājumi, atbildes

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2012.gada 12.novembris plkst. 14:00

http://www.iub.gov.lv/pvs/show/300958

08.10.2012.g.

VSAC "Kurzeme"

Uzaicinājums piedalīties degvielas tirgus cenu izpētē-piedāvājumā un piegādē

kontaktpersona Evita Taupmane

e-pasts: evita.taupmane@inbox.lv

alt Uzaicinājums pieteikties

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš           

2012.gada 12.oktobrī

Noslēgts 31.10.2012.līgums Nr. 2012/2/ESF ar  SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia" par summu  Ls  674,87  bez PVN

 28.09.2012.g.

VSAC "Kurzeme"

2012/31

"Medikamentu un medicīnas preču piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm"

Kontaktpersona Ināra Griezīte

tel. 26693448

e-pasts:kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

alt Instrukcija ar pielikumiem

alt Tehniskā specifikācija

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

09.10.2012. plkst. 14:00

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/252103

25.09.2012.g. VSAC „Kurzeme” 2012/30

"Medicīnas ierīču piegāde VSAC "Kurzeme" filiālei "Iļģi"

Kontaktpersona Ināra Griezīte

tel.26693448

e-pasts : kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

alt Instrukcija ar pielikumiem

alt Tehniskā specifikācija

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2012.gada 08. oktobrī plkst. 14:00

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/249087

24.09.2012.g.

VSAC "Kurzeme"

2012/29
"Mīksta inventāra piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm Kontaktpersona Ināra Griezīte

tel.26693448

e-pasts : kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

alt Instrukcija ar pielikumiem

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2012.gada 05. oktobrī plkst. 14:00

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/252244

21.09.2012.g. 

VSAC "Kurzeme"

2012/28

"Tehnisko palīglīdzekļu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm"

Kontaktpersona Ināra Griezīte

tel.26693448

e-pasts : kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

alt Instrukcija ar pielikumiem

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2012.gada 02.oktobrī plkst. 14:00

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/252284

31.08.2012.g.

VSAC "Kurzeme"

2012/27
"Remontdarbu veikšana"

kontaktpersona Ināra Griezīte tel. 26693448

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

alt Instrukcija ar pielikumiem

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 11.09.2012, plkst.14:00

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/252033

 23.08.2012.g.

VSAC "Kurzeme"

2012/26

Medikamentu un medicīnas preču piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm

Kontaktpersona Ināra Griezīte tel.26693448

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

Atklātā konkursa  Nolikums ar pielikumiem:

alt Nolikums

altTehniskā specifikācija

altGrozījumi

alt Nolikums

altTehniskā specifikācija

Jautājumi un atbildes:

alt Jautājumi un atbildes

alt Jautājumi un atbildes

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2012.gada 12.oktobrī plkst. 14:00

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/253596

17.08.2012.g. VSAC "Kurzeme" 2012/25 Par margu uzstādīšanu VSAC "Kurzeme"

Kontaktpersona: 

Ainars Kiršteins; tālr. 26425980, 

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

Instrukcija un pielikumi:

alt Instrukcija

alt Fotoattēli               

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:

2012.gada 29.augusts, plkst. 14:00

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/252025

17.08.2012.g.

VSAC "Kurzeme"

2012/24

Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana VSAC "Kurzeme" filiālēm

kontaktpersona Ināra Griezīte tel. 26693448

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

altInstrukcija ar pielikumiem 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 29.08.2012. plkst.14:00

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/252099

17.08.2012.g.

VSAC "Kurzeme"

2012/23
VSAC "Kurzeme" telpu uzkopšana

kontaktpersona Ināra Griezīte tel. 26693448

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

alt Instrukcija ar pielikumiem

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš  28.08.2012. plkst.14:00

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/252019

13.08.2012.g.

VSAC "Kurzeme"

2012/22
VSAC "Kurzeme" filiāļu transporta līdzekļu (OCTA)apdrošināšana"

kontaktpersona Ināra Griezīte

tel. 26693448         

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

Instrukcija ar  pielikumiem:

alt Apdrošināšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš  24.08.2012 plkst.14:00         

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/246590

02.08 2012.g.

VSAC "Kurzeme" 2012/21

"Saimniecības preču piegāde

VSAC "Kurzeme" administrācijai un filiālēm"

Kontaktpersona  Ināra    Griezīte

tel.26693448

e-pasts : kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

Atklāta konkursa  Nolikums  ar pielikumiem:

alt Nolikums

alt Tehniskā specifikācija

alt Grozījumi

alt Tehniskās specifikācijas

Jautājums, atbilde

Piedāvājuma  iesniegšanas   termiņš 2012.gada  06.septembrī  plkst. 14:00

http://www.iub.gov.lv/pvs/show/300612

02.08.2012.g.

VSAC "Kurzeme"

2012/20 ERAF

Sarunu procedūra "Saimniecības inventāra  piegāde VSAC "Kurzeme"

filiālei "Iļģi"

Kontaktpersona  Ināra    Griezīte

tel.26693448

e-pasts:kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu:

alt Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu

Piedāvājuma  iesniegšanas  termiņš 2012.gada 13.augustā  plkst. 14:00
Noslēgts piegādes līgums ar SIA "Anitra" par Ls-1485,63 bez PVN, par pilnu iepirkuma daļu. 

24.07.2012.g.

VSAC „Kurzeme” 2012/19/ESF

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu “Sociālās rehabilitācijas programmas darba prasmju attīstīšanai ieviešanas pakalpojums, ESF projekta Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/007 ietvaros”

Kontaktpersona: ESF projekta vadītāja Evita Taupmane, mob.26588777,

 e-pasts: evita.taupmane@inbox.lv 

alt Instrukcija pretendentiem

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

2012.gada 6.augusts plkst.10:00

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/248951

19.07.2012.g.

VSAC "Kurzeme"

2012/18

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu

„Par rentgenoloģiskās izmeklēšanas pakalpojuma sniegšanu VSAC „Kurzeme” klientiem”

Kontaktpersona: vecākais eksperts veselības aprūpes jautājumos Ilze Balcere,

tel. 63491793, mob.29196628,

e-pasts: kurzeme.aprupe@vsackurzeme.gov.lv

 alt Instrukcija pretendentiem

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

2012.gada 30.jūlijs plkst.14:00

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/247515

18.06.2012.g.

VSAC "Kurzeme"

2012/17
Apbedīšanas pakalpojumu nodrošināšana  VSAC "Kurzeme" vajadzībām

kontaktpersona Ināra Griezīte

tel. 26693448

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

alt Instrukcija ar pielikumiem

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš  02.07.2012 plkst.14:00

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/244900

06.06.2012.g.

VSAC„Kurzeme”

2012/16

Par projekta vadības pakalpojumu sniegšanu ERAF  projekta "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšanu Kurzemes reģionā" ietvaros

kontaktpersona Ināra Griezīte tel. 26693448

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

alt Instrukcija ar pielikumiem

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2012.gada  20.jūnijā  plkst. 14:00

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/234460
06.06.2012.g.

VSAC"Kurzeme"

2012/15

Par VSAC "Kurzeme" vienotā datu pārraides  tīkla izveidošanu un tā darbības  nodrošināšanu

Kontaktpersona Ināra Griezīte, tel.26693448

e-pasts : kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

alt Iepirkuma instrukcija ar pielikumiem

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2012.gada  19.jūnijā plkst. 14:00
https://www.iub.gov.lv/pvs/show/234365
07.06.2012.g.

VSAC„Kurzeme”

2012/14

"Sadzīves atkritumu savākšana VSAC "Kurzeme" administrācijai un filiālēm"

Kontaktpersona Ināra Griezīte

tel.26693448

e-pasts : kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

alt Iepirkuma Instrukcija ar pielikumiem

alt Tehniskā specifikācija

Iepirkuma atvēršana 2012.gada 21.jūnijā plkst.14:00

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/242768
22.05.2012.g.

VSAC„Kurzeme”

2012/13
Degvielas un autotransporta uzturēšanas līdzekļu iegāde VSAC "Kurzeme" vajadzībām

Kontaktpersona Ināra Griezīte,

tel.26693448
e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv
Atklāta konkursa nolikums un pielikumi:

alt Nolikums degvielai

alt Tehniskā specifikācija degvielai

alt Finanšu piedāvājums degvielai

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.06.2012. plkst.14:00

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/240823
02.05.2012.g.

VSAC„Kurzeme”

2012/12/ERAF
Mēbeļu un cita inventāra piegāde VSAC "Kurzeme" filiāļu "Iļģi" un "Aizvīķi" klientu vajadzībām

Kontaktpersona Ināra Griezīte,

tel.26693448

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

Atklāta konkursa Nolikums ar pielikumiem:

alt Nolikums_ERAF

alt Tehniskā specifikācija ERAF

alt Jautājumi, atbildes

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 31.05.2012. plkst.14:00

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/240621
27.04.2012.g VSAC "Kurzeme"-2012/11 Malkas piegāde VSAC "Kurzeme" filiāļu "Aizvīķi", "Veģi", "Gudenieki" un "Dundaga" vajadzībām

kontaktpersona Ināra Griezīte

tel. 26693448

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

alt Nolikums ar pielikumiem

alt Jautājums, atbilde.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 28.maijs plkst. 14:00

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/240656
30.03.2012.g. VSAC "Kurzeme"-2012/10 Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi VSAC "Kurzeme" filiāļu vajadzībām"

kontaktpersona Ināra Griezīte

tel. 26693448

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

alt Instrukcija ar pielikumiem 1,2,4. .

alt pielikums Nr3. tehniskā specifikācija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 24.aprīlis plkst. 14:00

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/235776

30.03.2012.g. VSAC "Kurzeme"-2012/9 Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana VSAC "Kurzeme" filiāļu klientu vajadzībām

kontaktpersona Ināra Griezīte

tel. 26693448

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

Instrukcija ar pielikumiem 1,2,4:

alt Instrukcija ar pielikumiem 1,2,4

pielikums Nr3. tehniskā specifikācija:

alt pielikums Nr3. tehniskā specifikācija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 17.aprīlis plkst. 14:00

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/235687
30.03.2012.g. VSAC "Kurzeme"-2012/8 Ūdens atdzelžošanas iekārtas iegāde,piegāde un uzstādīšana VSAC "Kurzeme "filiālē "Veģi"

kontaktpersona Ināra Griezīte

tel. 26693448

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

Instrukcija ar pielikumiem:

alt Instrukcija ūdens atdzelžošana ar pielikumiem

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 19.aprīlis plkst. 14:00

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/235288

29.03.2012.g.  

Sarunu procedūra

"Speciālo produktu-bezglutēna pārtikas piegāde VSAC "Kurzeme" filiāles "Liepāja " vajadzībām"

Kontaktpersona Ināra Griezīte

tel.26693448

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

Sarunu procedūras rezultātā ir noslēgts līgums ar SIA "Magnum Medical"

līgumsumma Ls 290,72 bez PVN
26.03.2012.g.   Sarunu procedūra "Parenterālās barošanas maisījuma piegāde VSAC "Kurzeme" filiāles "Veģi" vajadzībām"

Kontaktpersona Ināra Griezīte

tel.26693448

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

Sarunu procedūras rezultātā ir noslēgts līgums ar A/S "Recipe Plus" līgumsumma Ls 2217,60 bez PVN;

26..03.2012.g. VSAC "Kurzeme" 2012/7 "Trauku un inventāra piegāde VSAC "Kurzeme" filiāļu vajadzībām"

kontaktpersona Ināra Griezīte

tel. 26693448

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

Instrukcija ar pielikumiem:

alt Instrukcija_ar_pielikumiem1_2_4.doc

alt Tehniska_specifikacija_trauki_pielikums_3.xls

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 10.aprīlis plkst. 14:00

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/230064

12.03.2012

VSAC„Kurzeme”

2012/6
Vistu olu piegāde VSAC "Kurzeme" filiāļu vajadzībām

Kontaktpersona Ināra Griezīte

tel.26693448

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

Iepirkuma instrukcija ar pielikumiem:

alt Nosacijumi.doc

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2012.gada

2012.gada 23.martā plkst..14:00
https://www.iub.gov.lv/pvs/show/230104

06.03.2012.

VSAC „Kurzeme” 2012/5

Elektroenerģijas iegāde VSAC "Kurzeme" objektiem

 

Atklāta konkursa nolikums:

alt Nolikums.doc

Kontaktpersona: Ināra Griezīte, tel.26693448

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 23.aprīlis plkst. 14:00

 

 

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/235303 

31.01.2012

VSAC„Kurzeme”

2012/4

"VSAC "Kurzeme" filiāļu nekustamā īpašuma un OCTA autotransporta apdrošināšana"

 

Kontaktpersona Ināra Griezīte

.26693448

e-pasts: kurzeme. pirkt@vsackurzeme.gov.lv

Iepirkuma instrukcija ar pielikumiem:

alt apdrosinasana.doc

Iepirkums__ekas.doc

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2012.gada

13.februārī plkst 14:00

 

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/221999

25.01.2012

VSAC„Kurzeme”

2012/3

Remontmateriālu piegāde VSAC "Kurzeme" administrācijas un filiāļu vajadzībām"

 

Kontaktpersona Ināra Griezīte

tel.26693448

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

 

Iepirkuma instrukcija ar pielikumiem:

alt instrukcija.zip

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2012.gada 06.februāris plkst.14:00

 

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/225892

26.01.2012

VSAC„Kurzeme”

2012/2

Mīkstā inventāra piegāde VSAC "Kurzeme" filiāļu vajadzībām

 

Kontaktpersona Ināra Griezīte

tel.26693448

e-pasts: kurzeme. pirkt@vsackurzeme.gov.lv

Atklātā konkursa Nolikums ar pielikumiem:

alt nolikums_2012.doc

alt Tehniska_specifikacija_mikstaisinventars.xls

Jautājumi un atbildes:

alt Jautajumi_atbildes.doc

alt Jautajumi_atbildes2.doc

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2012.gada 27.februāris

plkst.13:00

 

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/221851

https://www.iub.gov.lv/pvs/show/222573

17.01.2012. ir noslēgts līgums

VSAC„Kurzeme”

līg.Nr.5-16/8

Par VSAC "Kurzeme" klientu

ēdināšanu Cīravas

arodvidusskolā

 

Ir noslēgts līgums par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 10.daļu.

Kontaktpersona Ināra Griezīte, tel.26693448

e-pasts: kurzeme.pirkt@vsackurzeme.gov.lv

 

Pakalpojuma sniedzējs: Cīravas arodvidusskola

Līguma summa LVL 2997,00.