Paziņojuma

publikācijas

datums

 Identifikācijas Nr.  Iepirkuma līguma priekšmets  Kontakti un papildinformācija

 Rezultāti,

piegādātāja nosaukums,

līgumcena (bez PVN).

30.01.2018.

VSAC “Kurzeme”

2018/4

Tehnisko palīglīdzekļu un medicīnas

aprīkojuma piegāde VSAC “Kurzeme”

filiālēm

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju -

Kontaktpersona Līga Mazbērziņa

Tālr. 63490921, 26647042

e-pasts: liga.mazberzina@vsackurzeme.gov.lv

Dokumentu iesniegšanas termiņš 2018.gada 21.februārī plkst.11.00

Tehniskās specifikācijas jautājumos – nolikuma 6.pielikumā minētās personas

docxNolikums ar pielikumiem

xlsxTehniskā-finanšu specifikācija/piedāvājums

docxJautājumi un atbildes

 
22.01.2018.

VSAC “Kurzeme”

2018/3

Drošības sistēmu, videonovērošanas,

ugunsdrošības sistēmu,apsardzes tehniskās

apkalpošanas, apkopes un remonta

pakalpojumi VSAC “Kurzeme” filiālēm

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju -

Kontaktpersona Līga Mazbērziņa

Tālr. 63490921, 26647042

e-pasts: liga.mazberzina@vsackurzeme.gov.lv

Dokumentu iesniegšanas termiņš 2018.gada 14.februārī plkst.11.00

Tehniskās specifikācijas jautājumos – nolikuma 6.pielikumā minētās personas

docxNolikums ar pielikumiem

xlsxTehniskā-finanšu specifikācija/piedāvājums

docxJautājumi un atbildes

Iepirkumu komisijas lēmums
08.01.2018.

VSAC “Kurzeme”

2018/2
Kurināmā piegāde VSAC “Kurzeme” filiālēm

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju -

kontaktpersona Līga Mazbērziņa

Tālr. 63490921, 26647042

e-pasts: liga.mazberzina@vsackurzeme.gov.lv

Tehniskās specifikācijas jautājumos – nolikuma 6.pielikumā minētās personas

Dokumentu iesniegšanas termiņš 2018.gada 7.februārī plkst.11.00

docxNolikums ar pielikumiem

Iepirkumu komisijas lēmums
 05.01.2018.

VSAC “Kurzeme”

2018/1

Drošības sistēmu, videonovērošanas,

ugunsdrošības sistēmas un apsardzes

tehniskās apkopes un remonts

VSAC “Kurzeme” filiālēm

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju -

Kontaktpersona Līga Mazbērziņa

Tālr. 63490921, 26647042

e-pasts: liga.mazberzina@vsackurzeme.gov.lv

Dokumentu iesniegšanas termiņš 2018.gada 31.janvārī plkst.11.00

Tehniskās specifikācijas jautājumos – nolikuma 6.pielikumā minētās personas

docxNolikums ar pielikumiem

xlsxTehniskā-finanšu specifikācija/piedāvājums

Iepirkums pārtraukts

Iepirkumu komisijas lēmums