250x250Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" aicina darbā

JURISKONSULTU/I

(profesijas klasifikatora kods 2619 01)

Prasības:

            - augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

            - profesionālā pieredze līdzīgā amatā;

            - spēja piemērot un interpretēt normatīvos aktus;

            - teicamas datorlietotāja prasmes (MS Word, MS Excel);

            - augsta atbildības sajūta, precizitāte, analītiskās un organizatoriskās prasmes.

Pienākumi:

            - līgumu, rīkojumu, brīdinājumu, vienošanās un citu juridisku dokumentu gatavošana, izskatīšana un analizēšana;

            - juridiska satura tekstu rediģēšana;

            - iekšējo normatīvo aktu projektu izstrāde;

            - juridiskais atbalsts un konsultācijas iestādes vadībai un kolēģiem;

            - pārstāvība valsts, pašvaldību un privātās iestādēs.

Piedāvājam:

            - personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;

            - apmācību iespējas;

            - sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

            - bruto atalgojumu no 756,00 EUR (atkarībā no profesionālās pieredzes, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā);

            - veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (CV) un izglītību apliecinošas dokumentu kopijas sūtīt uz e-pastu: baiba.gutmane@vsackurzeme.gov.lv līdz 29.01.2018. Sīkāka informācija pa tālruni 63491156.


250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Iļģi" aicina darbā

Sociālo aprūpētāju

(profesijas klasifikatora kods 3412 01)

Amata mērķis:

 • nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu filiāles klientiem.

Prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes vai sociālās aprūpes sniegšanas jomā vai profesionālā vidējā izglītība sociālās aprūpes jomā, ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis;
 • prasme pielietot savas profesionālās zināšanas, izmantojot dažādas teorijas, metodes, pielietojot informatīvus un vizuālus materiālus;
 • zināšanas par starpinstitucionālās un starpprofesionālās komandas principiem.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 450,00 EUR – 545,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz noteiktu laiku.

Darba vieta – Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.

Darba laiks – summētais darba laiks saskaņā ar grafiku.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli līdz 31.01.2018.sūtīt uz epastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Iļģi" aicina darbā

Sociālo rehabilitētāju

(profesijas klasifikatora kods 3412 02)

Amata mērķis:

 • nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu filiāles klientiem.

Prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās rehabilitācijas jomā;
 • prasme pielietot savas profesionālās zināšanas, izmantojot dažādas teorijas, metodes, pielietojot informatīvus un vizuālus materiālus;
 • zināšanas par starpinstitucionālās un starpprofesionālās komandas principiem.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 450,00 EUR – 545,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz epastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Liepāja” aicina darbā

Sociālo darbinieku

(profesijas klasifikatora kods 2635 01)

Amata mērķis:

 • nodrošināt sociālā darbinieka pakalpojumu sniegšanu klientiem.

Prasības pretendentam:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.
 • prasme pielietot savas profesionālās zināšanas, izmantojot dažādas teorijas, metodes, pielietojot informatīvus un vizuālus materiālus;
 • prasme identificēt klienta sociālās problēmas sociālā mikro, mezo un makro līmenī un īstenot sociālo vajadzību izpēti sociālā darba mikro, mezo un makro līmenī;
 • zināšanas par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības veidiem; sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti, novērtēšanu un nodrošināšanu.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 550,00 EUR – 700,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz noteiktu laiku.

Darba vieta – Liepāja, Apšu iela 3a.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli līdz 31.01.2018. sūtīt uz epastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Liepāja" aicina darbā

FIZIOTERAPEITU

(profesijas klasifikatora kods 2264 02)

Amata mērķis:

            - nodrošināt fizioterapeita pakalpojumus  filiāles “Liepāja” klientiem.

Prasības pretendentam:

            - ārstniecības persona ar augstāko profesionālo izglītību un specializāciju fizioterapijā, sertifikāts specialitātē;

            - profesionālā pieredze darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām;

            - zināšanas par savstarpēji saistīto ārstēšanas procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju.

Piedāvājam:

            - sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

            - bruto atalgojumu no 680,00 EUR – 899,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;

            - veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Liepāja, Apšu iela 3A.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

            - personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;

            - OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli līdz 31.01.2018. sūtīt uz e-pastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156