250x250

Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" aicina darbā

VECĀKO EKSPERTU sociālās aprūpes jomā

(profesijas klasifikatora kods 2422 09)

Amata mērķis:

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas vadības procesu nodrošināšana.

Prasības:

            - augstākā izglītība (vēlams sociālajā darbā);

            - pieredze sociālās aprūpes un rehabilitācijas darbā;

            - zināšanas par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības veidiem, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti, novērtēšanu un nodrošināšanu;

            - spēja piemērot un interpretēt normatīvos aktus sociālās labklājības jomā;

            - teicamas datorlietotāja prasmes (MS Word, MS Excel);

            - augsta atbildības sajūta, precizitāte, analītiskās un organizatoriskās prasmes;

            - vēlamas angļu valodas zināšanas.

Pienākumi:

            - vadīt, koordinēt un kontrolēt sociālo pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajiem tiesību aktiem;

            - sagatavot pārskatus, atskaites, ziņojumus u.c. dokumentus;

            - izstrādāt iekšējo normatīvo aktu projektus;

            - sniegt metodisko atbalstu un konsultācijas iestādes vadībai un kolēģiem;

            - pārstāvēt iestādi valsts, pašvaldības un privātās iestādēs.

           

Piedāvājam:

            - personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;

            - apmācību iespējas;

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

            - bruto atalgojumu no 756,00 EUR līdz 994,00 EUR (atkarībā no profesionālās pieredzes, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā);

            - veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

Pieteikuma vēstuli un dzīvesgaitas aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu: baiba.gutmane@vsackurzeme.gov.lv līdz 13.05.2018. Sīkāka informācija pa tālruni 63491156.


250x250

VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi” aicina darbā

Sociālās aprūpes nodaļas vadītāju

(profesijas klasifikatora kods 1344 07)

Amata mērķis:

 • nodrošināt sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumu filiāles klientiem.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība, vēlams sociālās labklājības jomā;
 • pieredze sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes darbā,
 • pieredze komandas un personāla vadībā;
 • zināšanas cilvēktiesībās un sociālā darba vadībā;
 • prasme organizēt savu darbu un analizēt situāciju;
 • zināšanas par savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, lietojamo darba līdzekļu darbības principiem un to lietošanas noteikumiem.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 796,00 EUR – 897,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Veģi, Abavas pagasts, Talsu novads.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz epastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


250x250

VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi” aicina darbā

Sociālās aprūpes nodaļas vadītāju

(profesijas klasifikatora kods 1344 07)

Amata mērķis:

 • nodrošināt sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumu filiāles klientiem.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība, vēlams sociālās labklājības jomā;
 • pieredze sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes darbā,
 • pieredze komandas un personāla vadībā;
 • zināšanas cilvēktiesībās un sociālā darba vadībā;
 • prasme organizēt savu darbu un analizēt situāciju;
 • zināšanas par savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, lietojamo darba līdzekļu darbības principiem un to lietošanas noteikumiem.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 796,00 EUR – 897,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Veģi, Abavas pagasts, Talsu novads.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz epastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Liepāja" aicina darbā

PALĪGSTRĀDNIEKU

(profesijas klasifikatora kods 9329 09)

Amata mērķis:

- veikt pasākumus, lai nodrošinātu filiāles saimnieciski tehnisko funkcionēšanu atbilstoši prasībām;

- veikt vienkāršus labošanas un remontdarbus, telpu un ēku kosmētiskos remontus;

-   veikt teritorijas uzkopšanu .

Prasības pretendentam:

            -  pamata izglītība;

            -  pamatzināšanas darba aizsardzības un vides aizsardzībā;

            -  apliecība motorzāģa, krūmgrieža operatora specialitātē.

Piedāvājam:

            - sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

            - bruto atalgojumu 430,- EUR atkarībā;

            - veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Liepāja, Apšu iela 3A.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

            - personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;

            - OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: ildze.pliksa@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


250x250

VSAC "Kurzeme" filiāle "Liepāja” aicina darbā

Sociālo darbinieku

(profesijas klasifikatora kods 2635 01)

Amata mērķis:

 • nodrošināt sociālā darbinieka pakalpojumu sniegšanu klientiem.

Prasības pretendentam:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.
 • prasme pielietot savas profesionālās zināšanas, izmantojot dažādas teorijas, metodes, pielietojot informatīvus un vizuālus materiālus;
 • prasme identificēt klienta sociālās problēmas sociālā mikro, mezo un makro līmenī un īstenot sociālo vajadzību izpēti sociālā darba mikro, mezo un makro līmenī;
 • zināšanas par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības veidiem; sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti, novērtēšanu un nodrošināšanu.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 550,00 EUR – 700,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • izaugsmes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz noteiktu laiku.

Darba vieta – Liepāja, Apšu iela 3a.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz epastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


250x250

VSAC "Kurzeme" filiāle "Iļģi" aicina darbā

INTEREŠU PULCIŅA AUDZINĀTĀJU

(sports un fiziskās aktivitātes)

(profesijas klasifikatora kods: 3412 09)

Amata mērķis:

- klientu individuālo spēju izkopšana sportā.

Prasības pretendentam:

- augstākā vai vidējā profesionālā/speciālā izglītība ar amatu saistītā jomā;

- pozitīva attieksme pret klientiem un darbu.

Piedāvājam:

-  sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

- atalgojumu no 430,00 EUR – 533,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba laiks – normālais darba laiks (40 stundu darba nedēļa, 8 stundu darba diena).

Darba vietas atrašanās – Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli līdz 15.03.2018. sūtīt uz e-pastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.


250x250

VSAC "Kurzeme" filiāle "Iļģi" aicina darbā

Sociālo aprūpētāju

(profesijas klasifikatora kods 3412 01)

Amata mērķis:

 • nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu filiāles klientiem.

Prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes vai sociālās aprūpes sniegšanas jomā vai profesionālā vidējā izglītība sociālās aprūpes jomā, ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis;
 • prasme pielietot savas profesionālās zināšanas, izmantojot dažādas teorijas, metodes, pielietojot informatīvus un vizuālus materiālus;
 • zināšanas par starpinstitucionālās un starpprofesionālās komandas principiem.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 450,00 EUR – 545,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz noteiktu laiku.

Darba vieta – Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.

Darba laiks – summētais darba laiks saskaņā ar grafiku.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli līdz 15.03.2018. sūtīt uz epastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.


250x250

VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" aicina darbā

Sociālo rehabilitētāju

(profesijas klasifikatora kods 3412 02)

Amata mērķis:

 • nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu filiāles klientiem.

Prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās rehabilitācijas jomā;
 • prasme pielietot savas profesionālās zināšanas, izmantojot dažādas teorijas, metodes, pielietojot informatīvus un vizuālus materiālus;
 • zināšanas par starpinstitucionālās un starpprofesionālās komandas principiem.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 450,00 EUR – 545,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Vīdales 17, Dundagas pagasts, Dundagas novads.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz epastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Iļģi" aicina darbā

Sociālo rehabilitētāju

(profesijas klasifikatora kods 3412 02)

Amata mērķis:

 • nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu filiāles klientiem.

Prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās rehabilitācijas jomā;
 • prasme pielietot savas profesionālās zināšanas, izmantojot dažādas teorijas, metodes, pielietojot informatīvus un vizuālus materiālus;
 • zināšanas par starpinstitucionālās un starpprofesionālās komandas principiem.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 450,00 EUR – 545,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz epastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156