250x250

VSAC "Kurzeme" filiāle "Liepāja” aicina darbā

Sociālo darbinieku

(profesijas klasifikatora kods 2635 01)

uz noteiktu laiku

Amata pienākumi:

 • Organizēt sociālo pakalpojumu (aprūpes un rehabilitācijas) sniegšanu klientiem;
 • Veikt klientu sociālās dokumentācijas uzskaiti;
 • Identificēt klientu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas procesus;
 • Palīdzēt klientiem personīgo un sociālo problēmu risināšanā;
 • Piedalīties klientu uzņemšanā;
 • Sniegt pārskatus, atskaites, ziņojumus un iesniegumus citām institūcijām.

Prasības pretendentam:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.

Prasmes un zināšanas:

 • Komunikācijas prasmes latviešu un krievu valodā;
 • Labas datorlietotāja prasmes (MS Word, MS Excel);
 • Augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasmes.

Piedāvājam:

 • Stabilu darba vietu Liepājas pilsētas centrā;
 • Visas sociālās garantijas un papildus bonusus;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Regulāras apmācības un izaugsmes iespējas.

Darba vieta – Apšu iela 3a, Liepāja.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Slodzes tips - viena vesela slodze.

Darba samaksa - no 550,00 līdz 700 EUR + regulāras piemaksas.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: baiba.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Liepāja" aicina darbā

APRŪPĒTĀJU

(profesijas klasifikatora kods 5322 02)

uz nenoteiktu laiku

Amata pienākumi:

            -  Veikt klientu aprūpi, atbilstoši klientu individuālajām vajadzībām, nodrošinot viņiem nepieciešamo palīdzību un higiēnas prasību ievērošanu.

Prasības pretendentam:

            -  Pamata izglītība;

            -  Komunikācijas prasmes latviešu un krievu valodā;

            -  Pozitīva attieksme pret darbu.

           

Piedāvājam:

            - Stabilu darba vietu;

            - Visas sociālās garantijas un papildus bonusus;

            - Veselības apdrošināšanu;

            - Regulāras apmācības un izaugsmes iespējas.

Darba vieta – Apšu iela 3a, Liepāja.

Darba laiks – summētais darba laiks (saskaņā ar grafiku).

Darba samaksa - bruto 430,00 EUR + piemaksas.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: baiba.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


250x250

VSAC "Kurzeme" filiāle "Aizvīķi" aicina darbā

Vecāko medicīnas māsu

(profesijas klasifikatora kods 2221 01)

Amata mērķis:

 • nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu filiāles klientiem.

Prasības pretendentam:

 • profesionālā augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – vidējā speciālā izglītība;
 • Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēta sertificēta ārstniecības persona.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 670,00 EUR – 795,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nonoteiktu laiku.

Darba vieta – Aizvīķi, Gramzdas pagasts, Priekules novads.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: dina.silina@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Iļģi” Pusceļa mājā aicina darbā

Sociālo darbinieku

(profesijas klasifikatora kods 2635 01)

Amata mērķis:

 • nodrošināt sociālā darbinieka pakalpojumu sniegšanu klientiem.

Prasības pretendentam:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.
 • prasme pielietot savas profesionālās zināšanas, izmantojot dažādas teorijas, metodes, pielietojot informatīvus un vizuālus materiālus;
 • prasme identificēt klienta sociālās problēmas sociālā mikro, mezo un makro līmenī un īstenot sociālo vajadzību izpēti sociālā darba mikro, mezo un makro līmenī;
 • zināšanas par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības veidiem; sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti, novērtēšanu un nodrošināšanu.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 550,00 EUR – 700,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Iļģi, Grobiņas novads

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz epastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Aizvīķi" aicina darbā

Medicīnas māsu

(profesijas klasifikatora kods 3221 01)

Amata mērķis:

 • nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu filiāles klientiem.

Prasības pretendentam:

 • profesionālā augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – vidējā speciālā izglītība;
 • Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēta sertificēta ārstniecības persona.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 546,00 EUR – 654,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Aizvīķi, Gramzdas pagasts, Priekules novads.

Darba laiks – summētais darba laiks saskaņā ar grafiku.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: karina.gutmanr@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Liepāja” aicina darbā

Sociālo darbinieku

(profesijas klasifikatora kods 2635 01)

Amata mērķis:

 • nodrošināt sociālā darbinieka pakalpojumu sniegšanu klientiem.

Prasības pretendentam:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.
 • prasme pielietot savas profesionālās zināšanas, izmantojot dažādas teorijas, metodes, pielietojot informatīvus un vizuālus materiālus;
 • prasme identificēt klienta sociālās problēmas sociālā mikro, mezo un makro līmenī un īstenot sociālo vajadzību izpēti sociālā darba mikro, mezo un makro līmenī;
 • zināšanas par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības veidiem; sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti, novērtēšanu un nodrošināšanu.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 550,00 EUR – 700,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • izaugsmes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz noteiktu laiku.

Darba vieta – Liepāja, Apšu iela 3a.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz epastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156


250x250

VSAC "Kurzeme" filiāle "Iļģi" aicina darbā

INTEREŠU PULCIŅA AUDZINĀTĀJU

(sports un fiziskās aktivitātes)

(profesijas klasifikatora kods: 3412 09)

Amata mērķis:

- klientu individuālo spēju izkopšana sportā.

Prasības pretendentam:

- augstākā vai vidējā profesionālā/speciālā izglītība ar amatu saistītā jomā;

- pozitīva attieksme pret klientiem un darbu.

Piedāvājam:

-  sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

- atalgojumu no 430,00 EUR – 533,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba laiks – normālais darba laiks (40 stundu darba nedēļa, 8 stundu darba diena).

Darba vietas atrašanās – Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli līdz 15.03.2018. sūtīt uz e-pastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.


 

 

250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Iļģi" aicina darbā

Sociālo rehabilitētāju

(profesijas klasifikatora kods 3412 02)

Amata mērķis:

 • nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu filiāles klientiem.

Prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās rehabilitācijas jomā;
 • prasme pielietot savas profesionālās zināšanas, izmantojot dažādas teorijas, metodes, pielietojot informatīvus un vizuālus materiālus;
 • zināšanas par starpinstitucionālās un starpprofesionālās komandas principiem.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 450,00 EUR – 545,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētā amatā;
 • OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz epastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156