Liepaja_1Filiāle "Liepāja"

 

Apšu 3a

Liepāja LV-3401

Vadītāja Lita Bērziņa

lita.berzina@vsackurzeme.gov.lv

Tel. 63423402, mob. 25478121

Lietvede Dina Dobele

Dina.Dobele@vsackurzeme.gov.lv

Tel. 63484807


Kvartālā starp Liepājas seno cietumu un pilsētas senamatnieku darbnīcu pārņemto Dārza ielu, atrodama filiāle “Liepāja”. Par ēkas vēsturi nav palicis daudz neapstrīdamu liecību, tādēļ lielā mērā nākas balstīties uz minējumiem un nostāstiem. Iespējams, nams ir būvēts 1919. gadā – par to liecina koka veidojums, kas datēts ar 1929. gadu un izveidots par godu ēkas 10 gadu jubilejai. Šī vēstures liecība atrasta kādas ezermalas mājas bēniņos un vēlāk atdāvināta aprūpes iestādei.

Jau kopš ēkas pirmsākumiem – teju simts gadiem – iestādes būtība ir bijusi bērnu aprūpe. Laika gaitā ir mainījies aprūpējamo bērnu vecums, taču misija ir palikusi nemainīga.

Filiālē “Liepāja” tiek sniegti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kā arī pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Iestādes klientiem ir pieejams plašs pakalpojumu klāsts, kuru nodrošina dažādi speciālisti – logopēds, fizioterapeits, Montesori pasniedzējs, kā arī interešu pulciņu – mūzikas, mākslas, rokdarbu, sporta u.c. – audzinātāji. Skolas vecuma bērni apgūst zināšanas Liepājas speciālā internātpamatskolā, uz kurieni viņus katru dienu aizved un pēc mācībām nogādā filiālē ar iestādes transportu. Ar audzēkņiem, kuri veselības stāvokļa dēļ skolu nevar apmeklēt, pedagogs strādā uz vietas filiālē.

Filiāles bērni ir pazīstami liepājniekiem, jo regulāri ņem dalību dažādās aktivitātēs - piedalās talkās, apmeklē pilsētas kultūras un sporta pasākumus.

Veselības punkts nodrošina kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu.